AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Je hebt er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel om de persoonsgegevens van jou of uw kind nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast.

Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Alles is vastgelegd in een professionele, beveiligde administratie waartoe slechts enkele bevoegde verwerkers toegang hebben.

Rondom de wedstrijden en andere activiteiten bij Handbal Tachos worden regelmatig foto’s gemaakt en gepubliceerd op onze site en op Facebook. Vind je dat niet fijn en wil je bezwaar maken, dan kun je, en u als ouder, dit doen middels een email aan info@tachoshandbal.nl t.a.v. Coördinator AVG.

Daarnaast is het jaarlijkse Schoolhandbal Toernooi Waalwijk een voorbeeld van hoe de sport door kinderen (die nog onbekend zijn met de sport) ontdekt wordt. Met veel enthousiasme en fanatisme doen honderden basisscholieren uit de Gemeente Waalwijk mee aan dit spraakmakende evenement, dat ook bij veel ouders herinneringen uit hun eigen jeugd op roept. Handbal is namelijk een fantastische teamsport, waar voor iedereen kans is om te scoren! Snel de aanval zoeken en ondernemend zijn is hierbij belangrijk, want in het spel zit volop dynamiek, passie en emotie.

Welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en waar?

Van alle leden zijn naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummers vastgelegd. Ook is het bankrekeningnummer vastgelegd i.v.m. contributiebetaling en de datum waarop je lid geworden bent. Heb je handbal-gerelateerde opleidingen, dan zijn die ook vastgelegd. Ben je spelend lid, of coach, begeleider, scheidsrechter, dan hebben we ook een pasfoto van je. Die is nodig om jezelf te identificeren bij wedstrijden. Deze gegevens staan in Sportlink, het administratiesysteem van o.a. het NHV. Dit is een beveiligde omgeving waartoe alleen bevoegde verwerkers toegang hebben (de ledenadministratie, penningmeester en wedstrijdsecretaris). Daarnaast heeft het NHV toegang tot de gegevens van spelende leden die nodig zijn voor de competitie. Zie voor meer informatie  www.sportlink.nl.

De HandbalNL app van het NHV

Gebruik van deze app is eigenlijk wel verplicht. Daarin kan je je eigen wedstrijden zien en alle informatie over de competitie van alle teams van alle verenigingen.

Bij wedstrijden wordt deze app gebruikt als wedstrijdformulier. De scheidsrechter kan alle spelers identificeren en daarmee de speelgerechtigheid controleren.

In de app kan je zelf het privacy-niveau instellen: open, normaal, beperkt en afgeschermd. Standaard is de instelling ‘normaal’. In alle gevallen zijn je naam en foto rondom een wedstrijd zichtbaar voor de scheidsrechter.

Wil je niet dat er foto’s van jou geplaatst worden op de website van Handbal Tachos?

Dan kan je daar bezwaar tegen maken. Stuur dan een email aan info@tachoshandbal.nl t.a.v. Coördinator AVG. Dan plaatsen we geen team-, spelers- of actiefoto waar jij herkenbaar op staat op de site. Voor jeugdleden geldt dat de ouders het bezwaar kunnen maken. Alleen een email aan de Coördinator AVG wordt gezien als een bezwaar.

Houd er rekening mee dat als er nieuwe teamfoto’s gemaakt worden, je/uw kind dan niet op de foto gaat. Teamfoto’s worden namelijk op de site geplaatst en gedeeld met de sponsoren.

Voor foto’s van wedstrijden waarop ook publiek zichtbaar is, is het niet altijd mogelijk om vast te stellen wie er allemaal herkenbaar op staat. Mocht je een foto zien waarop je herkenbaar bent terwijl je bezwaar hebt gemaakt, laat het even weten. Dan halen we de foto van de site af.

Foto’s van anderen

Regelmatig worden er foto’s gemaakt door enthousiaste handbalfotografen en ouders. Deze foto’s komen regelmatig voorbij op eigen facebookpagina’s. Daarop is het privacy beleid van Tachos Handbal niet van toepassing. Vind je het niet prettig dat je gefotografeerd wordt, vraag dan aan de betreffende fotograaf om daar rekening mee te houden.

Ook worden foto’s gemaakt door persfotografen. Ook deze foto’s vallen buiten het privacy beleid van Handbal Tachos.

De Facebookpagina Handbal Tachos

Daarop worden de meeste nieuwtjes snel bekend bij alle volgers van deze pagina. Je bent vrijwillig vriend van deze pagina. Afhankelijk van jouw persoonlijke FB-instellingen is informatie van jouw persoonlijke pagina dus ook zichtbaar voor andere vrienden van deze pagina.

Voor foto’s die op de Facebookpagina van HV Tachos worden gepubliceerd, geldt het privacy beleid van Handbal Tachos wel.

Waalwijk, 23 mei 2018