Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2023 is besloten over te gaan tot een
vereenvoudiging van het contributie stelsel van de vereniging met de volgende
uitgangspunten:

  • De contributie zal voortaan geïnd worden in gelijke delen per kwartaal.
  • De contributie wordt vastgesteld op afgeronde bedragen voor de herkenbaarheid en eenvoud.
  • De contributie omvat zowel de contributie voor de bekostiging van de kosten van de verenging als de bondscontributie welke afgedragen wordt aan het NHV.
  • Leden betalen contributie op basis van het team waar ze zijn ingedeeld.
  • Onderscheid wordt gemaakt tussen breedtesport en wedstrijdsport. Wedstrijdsport omvat alle seniorenteams die uitkomen in de 2e klasse of hoger en alle jeugdteams die uitkomen in de landelijke divisie.
  • De contributie voor de wedstrijdsport omvat een compensatie voor de extra kosten voor de vereniging voor training en begeleiding en de extra kosten voor het NHV.
  • De contributie voor de wedstrijdsport omvat eveneens een voorziening van € 5 per kwartaal voor kosten bondsscheidsrechters. Deze voorziening wordt gerestitueerd na afloop van het zaalseizoen indien een team zorg heeft gedragen voor het leveren van een bondsscheidsrechter die minimaal 10 wedstrijden fluit in een zaalseizoen.
  • De overige voorwaarden zijn te vinden op lid worden.

Vanaf mei 2023 zullen de volgende bedragen worden geïnd per kwartaal:

Categorie Breedtesport Wedstrijdsport
Senioren €112,50 €130,00
A €90 €130
B €77,50 €117,50
C €65,00 €105,00
D €50,00
E €50,00
F €25,00
Recreanten €50,00
Walking Handball €40,00
Niet spelend lid €27,50

Voor eventuele vragen met betrekking tot de contributie kan contact worden opgenomen met Penningmeester Marcel van den Broek (marcel.vandenbroek.nl@gmail.com).