Contributie

In de ALV van 13 april 2022 is besloten om de Verenigingscontributie vanaf het 2e kwartaal 2022 te verhogen met de reguliere indexering.

De Bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door het NHV.

De spelers die Wedstrijdsport beoefenen betalen een bijdrage per kwartaal. Deze is afhankelijk van het aantal trainingen per week.

Inschrijfgeld (eenmalig) voor een nieuw lid is €15,00.

De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd. De bondscontributie wordt ieder jaar eenmalig extra geïnd op 1 juli. De overige voorwaarden zijn te vinden op lid worden.

Geboortejaar Contributie Bondscontributie Incasso 1-7-2022
  Per kwartaal Per jaar  
2016 34,65 45,00 79,65
2014-2015 34,65 45,00 79,65
2012-2013 34,65 45,00 79,65
2010-2011 34,65 59,50 94,15
2008-2009 45,05 74,00 119,05
2006-2007 55,10 88,50 143,60
2004-2005 66,40 96,00 162,40
2002-2003 76,50 109,50 186,00
2001 en ouder 86,20 109,50 195,70
Recreant 50,00 n.v.t. 50,00
Niet spelend 27,40 n.v.t. 27,40
Walking Handball 40 n.v.t. 40,00

Vanaf 1 januari wordt elk lid op basis van het geboorte jaar ingeschaald in de nieuwe Verenigingscontributie.