Lid worden

Super dat jij je bij Tachos aan wilt sluiten! Lid worden kan via het inschrijfformulier. Lees eerst nog even de voorwaarden!

Voorwaarden van je lidmaatschap:

Je bent tenminste één jaar lid en betaalt de clubcontributie in vier kwartalen en de jaarlijkse bondscontributie aan het begin van het seizoen in juli.

  • Jouw lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je dit uiterlijk 31 mei schriftelijk bij de ledenadministratie opzegt.
  • Als spelend lid van Tachos Handbal krijg je een wedstrijdshirt in bruikleen.
    Als lid van Tachos heb je gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het Heren 1 team.
  • Als je meer dan drie maanden niet kan trainen en spelen vanwege zwangerschap, medische reden (bv ernstige blessure), verblijf buiten NL, of stage, dan kan in deze gevallen, indien gewenst, een omzetting van het lidmaatschap naar steunend lid aangevraagd worden. Het lid neemt dan het initiatief om dit te melden bij de ledenadministratie. Omzetting gaat na melding in per het eerstvolgend kwartaal; dus geen terugbetaling met terugwerkende kracht. De bondscontributie moet betaald blijven worden.

Vrijwillig verplicht…

Tachos is een vereniging en bestaat omdat leden zich inzetten om andere leden lekker te laten handballen. Wij zijn samen Tachos! Dat houdt voor jou als lid of ouder van een jeugdlid in dat onderstaande activiteiten erbij kunnen horen:

  • Tafelen (vanaf de C-jeugd), fluiten (Seniorenteams), scheidsrechtersdiploma halen (vanaf de C-jeugd)
  • Trainen, coachen, begeleiden kan door ouders / leden
  • Organiseren, helpen, deelname in bestuur of commissie door ouders / leden
  • Meedoen met de speculaasactie. Ieder lid verkoopt zijn deel van de speculaas, of eet dit zelf op en traint het er weer af 

Vrijwillig verplicht… en ook leuk!

Kom je van een andere vereniging? Let op!

De regels voor overschrijven vind je op de website van het NHV. Voor een lid dat tussentijds overgeschreven wordt, moet voor dat seizoen, zowel bij de oude als de nieuwe vereniging bondscontributie betaald worden.

Niet genoeg geld voor het lidmaatschap? Jeugdsportfonds helpt!

Clubshop

Heb je nog schoenen of sportkleding nodig? Kijk in de clubshop!

Uitschrijven

Wil je je uitschrijven als lid van Tachos? Doe dit dan uiterlijk op 29 juni door een mail te sturen naar info@tachoshandbal.nl. Vanaf 1 juli ben je nl weer een jaar bondscontributie verschuldigd!