Vertrouwenscontactpersoon

“De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen”

Binnen Handbal Tachos vinden wij een veilig en plezierig handbalklimaat erg belangrijk. Wij werken er dan ook continue aan om dit te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en kan veilig en vertrouwd worden gemeld bij onze vertrouwenscontactpersoon, Margreeth Klein. Dit kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt alles vertrouwelijk, tenzij het om een strafbaar feit gaat. Dan is er wel een meldingsplicht.

Margreeth is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@tachoshandbal.nl.

Meer over grensoverschrijdend gedrag is te vinden op de website van het NHV: www.handbal.nl/grensoverschrijdend-gedrag/